Disclaimer

Het bezoek en gebruik van de website phonehouse.nl valt onder de voorwaarden, beperkingen en voorbehouden die in deze disclaimer worden gesteld. Door gebruik van deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is regelmatig aan wijziging onderhevig. Hiervan zal geen voorafgaande waarschuwing en kennisgeving gedaan worden. Phone House besteedt grote aandacht aan de juistheid, beschikbaarheid en volledigheid van de informatie op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie niet beschikbaar, geheel correct, onvolledig of onjuist is. Phone House kan niet verantwoordelijk gehouden worden en is niet aansprakelijk voor (nadelige) gevolgen, schades of andere consequenties die het gevolg zijn van het gebruik van deze website.

De informatie en/of producten – aangeboden door/via phonehouse.nl of derden, eventueel m.b.v. externe links- op of via deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Phonehouse sluit nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit. Hieronder valt onder andere inbreuk op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of het in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van Phone House en of derden.

Intellectueel eigendom
Het intellectueel eigendom evenals de auteursrechten op deze website berust bij Phonehouse of derden partijen die toestemming hebben verleend voor het gebruik van (beeld)materiaal. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen, gebruikt en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Phone House.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van  Phone House van toepassing. Deze kunt u opvragen in de winkel of vindt u hier.